Home Ý tưởng kinh doanhMở tiệm giặt ủi chỉ với 20 triệu đồng: Kinh nghiệm mở tiệm giặt ủi cho người mới